Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

ببینید | فرود آمدن گروه جدیدی از موشک‌های سپاه بر سر یک پایگاه نظامی اسرائیل

ی آوریل 14 , 2024
گروه جدیدی از موشک‌های ایرانی بر سر یک پایگاه نظامی اسرائیل در نقب در جنوب فلسطین اشغالی فرود آمد./مهر