Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

امیرعبداللهیان: ایران جزیره بزرگ ثبات و امنیت در منطقه است

امیرعبداللهیان: ایران جزیره بزرگ ثبات و امنیت در منطقه است

رئیس دستگاه دیپلماسی، ایران را «جزیره بزرگ ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا» توصیف کرد و هشدار داد «جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد امنیت ملی این کشور خدشه‌دار شود».

امیرعبداللهیان: ایران جزیره بزرگ ثبات و امنیت در منطقه است

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

پناهیان با چهره ای مضطرب و صدای لرزان، با توهم داشتن طرفداران زیاد حرف هایش درباره رسول الله و امیرالمومنین را توجیه کرد

د آوریل 8 , 2024
اظهارات پناهیان درباره پیامبر و امام علی همچنان در محافل سیاسی و رسانه ای مورد بحث است.