Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

۲۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های ناحیه صنعتی یانچشمه هزینه شده است

پ نوامبر 30 , 2023
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: طی ۲ سال اخیر بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های ناحیه صنعتی یانچشمه هزینه شده است.