Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

سرمایه‌گذاری ۹هزار میلیارد ریالی در شهرکهای صنعتی قزوین

د آوریل 22 , 2024
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین گفت: در سال جاری برای توسعه زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، تملک اراضی و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار ۹هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.