Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

آغاز اجرای پویش سلامت دهان و دندان در کردستان

س مه 7 , 2024
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: اجرای پویش سلامت دهان و دندان با شعار "دهان دریچه سلامت" در کردستان و همزمان با سراسر کشور آغاز شد.