Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

خبر خوب| دانش‌بنیان‌ها چطور توجه دنیا را به خود جلب کردند!

د جولای 3 , 2023
بهترین روز خدا و محترم‌ترین عید مسلمانان در راه است. همان روزی که خبر خوب پیامبر در حوالی منطقه غدیر پیچید و بر جان حاضران نشست و قرار شد هر کس این خبر را شنیده به گوش غایبان هم برساند.