Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

توجه به نیروهای بومی در اولویت است

توجه به نیروهای بومی در اولویت است

فرماندار ویژه دهلران گفت: بکارگیری نیروهای بومی در قالب لیست کمیسیون کارگری در اولویت کاری شرکت ها باشد.

توجه به نیروهای بومی در اولویت است

به گزارش آموزش php در ایلام لطیف صادقی فرماندار ویژه دهلران در نشست کمیسیون کارگری این شهرستان با حضور شرکت ها گفت: اشتغال از دغدغه های اصلی است ودهلران در حوزه اشتغال به  لطف حاکمیت و دولت و وجود شرکت ها عملکرد خوبی داشته است. وی افزود: ساز و کارهای تعریف شده در حوزه کار بصورت قانون است و توجه به نیروی بومی در اولویت است. فرماندار ویژه دهلران تاکید کرد:شرکت ها به مصوبات شورای کارگری توجه کنند وروند تعریف شده برای جذب نیرو از کانال کمیسیون کارگری رعایت کنند. صاقی یاد آور شد:دهلران در حوزه اشتغال نیروهای بومی  ازطریق شرکت  ها در استان از موقعیت بهتری یرخوردار است ضمن اینکه از طریق تسهیلات نیز موضوع اشتغال دنبال می شود و در این زمینه نیز اقدامات خوبی شده است. وی تاکید کرد:کمیسیون کارگری با ارائه راهکارها زمینه جذب بیشتر نیروهای بومی را فراهم کند

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

دستگاه ایکس ری X-Ray برای چه سازمان‌هایی کاربرد دارد؟

د آوریل 24 , 2023
با توجه به انواع مختلف و کاربردهای گسترده‌ای که هریک از مدل‌های دستگاه ایکس ری صنعتی دارند، از این تجهیزات برای ارتقاء سطح امنیتی و کنترل حفاظت امکان مختلف استفاده می‌شود.