Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

پروپاگاندای جدید اوکراین علیه پهپادهای ایران

چ سپتامبر 27 , 2023
دولت اوکراین در یک سند 47 صفحه‌ای که برای متحدان غربی خود ارسال کرده ادعاهای جدیدی درباره پهپادهای ایران مطرح کرده است.