Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

خبر خوب| روایت پروفسوری که خادم زائران شد

خبر خوب| روایت پروفسوری که خادم زائران شد

مگر نه این است که خبرهای خوب، گفتن و شنیدن از سرافرازی و سربلندی آب و خاکمان، اهتزاز پرچم سه رنگش و غیرت مردمان غیرتمندش است؟ پس بازهم بشنوید از مردان غیور در عرصه پهلوانی و جوانمردی. مردانی که می‌خواهند راه و مرامشان همچون عباس دوران، رئیس علی دلواری، میرزا کوچک جنگلی و مصطفی صدر زاده باشد.

خبر خوب| روایت پروفسوری که خادم زائران شد

گروه خبر خوب: ایران اسلامی امروز به شکرانه اتحاد و همدلی، یکپارچه از شمال و جنوب و شرق و غرب، دست بر سینه بر آستان هشتمین نور عرض ارادت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

بازخرید 120 هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک مرکزی

ش سپتامبر 16 , 2023
موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته در بازار بین‌بانکی توافق بازخرید بود و 120 هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک مرکزی بازخرید شد.