Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

کدوم زلزله؟! (گفت و شنود)

چ آگوست 9 , 2023
این روزنامه‌های زنجیره‌ای درباره اوضاع به هم ریخته رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا و همچنین نا‌امنی فراگیر در این کشورها، گسترش فقر و اعتصاب‌های پی‌ در‌ پی و غارت فروشگاه‌ها و…لام تا کام خبری نمی‌دهند، اما اگر هر روز چند تا دروغ علیه ایران منتشر نکنند، روزشان شب نمی‌شود!