Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

مسؤول نمایندگی ولی فقیه سپاه دلیجان معرفی شد

ی ژوئن 11 , 2023
مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه دلیجان با حضور مسئولین شهرستان، بسجیان و وابستگان در سپاه ناحیه دلیجان معرفی شد.