Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

راه‌اندازی کتابخانه الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

پ آوریل 27 , 2023
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باید از ظرفیت وزارت بهداشت برای راه‌اندازی کتابخانه جامع الکترونیکی و از دیتاهای حوزه سلامت در کتابخانه‌ها استفاده شود.