Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

لزوم فرهنگ سازی در راستای کاهش مصرف وسایل یکبار مصرف پلاستیکی

ی آوریل 30 , 2023
معاون خدمات شهری شهرداری تهران بر لزوم ترویج و فرهنگ سازی در راستای کاهش مصرف کیسه‌ها، ظروف و محصولات یکبار مصرف پلاستیکی و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیر پلاستیکی در تمامی مراکز وابسته به شهرداری تهران تاکید کرد.