Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

ساخت مجموعه ورزشی جدید با همکاری چین

س نوامبر 7 , 2023
تفاهم نامه همکاری مشاوره طراحی و ساخت مجموعه ورزشی فرهنگی در تهران با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان ، مهدی عسگریان مدیرعامل شرکت توسع و نگهداری اماکن ورزشی و نماینده شرکت IPPR چین در 16 آبان ماه 1402 در محل وزارت ورزش و جوانان به امضا رسید.