Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

بیستمین کاروان پیاده‌روی «بهشت تا بهشت»

س ژوئن 13 , 2023
همزمان با ایام زیارتی حضرت امام رضا(ع) بیستمین کاروان پیاده‌روی «بهشت تا بهشت» روز گذشته حرکت خود را ازشهر قم به سمت مشهد مقدس آغاز کرده و پس از ۱۸ روز پیاده‌روی به این شهر خواهد رسید.