Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

نهضت ملی مسکن در گرمه ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

نهضت ملی مسکن در گرمه ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گرمه گفت: با‌ توجه به تعداد ۷۴۹ زمین واگذار شده طرح نهضت ملی مسکن در این شهر ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نهضت ملی مسکن در گرمه ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مرتضی ایزانلو،‌ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گرمه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان اظهار‌کرد: مجموع ثبت‌نام کنندگان شهرستان در سامانه نهضت ملی مسکن ۴ هزار و ۸۹۴ نفر است که در گرمه ۲ هزار و ۲۹۲ نفر، شهر درق هزار و ۱۱۲ نفر و در شهر ایور هزار و ۴۹۰ نفر است. وی گفت: مجموع متقاضیان حائز شرایط در سامانه نهضت ملی مسکن در شهرستان ۲ هزار و ۷۴۱ نفر است که در شهر گرمه هزار و ۳۷۳ نفر، شهر درق  ۴۷۳ نفر و شهر ایور ۸۹۵ نفر است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گرمه افزود: تعداد زمین واگذار شده به متقاضیان در شهرستان هزار و ۱۶۲ قطعه که تعداد ۷۴۹ قطعه در گرمه، ۱۲۹ قطعه درق و ۲۸۴ قطعه در شهر ایور است. ایزانلو با اشاره واگذاری ۵۰۲ قطعه زمین به متقاضیان طی فرایند قرعه‌کشی در سال ۱۴۰۲ ابراز داشت: در شهر گرمه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۵ قطعه زمین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۲۲ قطعه زمین واگذار شده که این آمار در شهر درق در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲۹ قطعه و شهر ایور ۲۸۴ قطعه زمین طی فرایند قرعه‌کشی به متقاضیان واگذار شده است. پایان پیام/س

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

فلسطین در اشعار شعرا و ادیبان تاجیک

س اکتبر 10 , 2023
موضوع فلسطین در آثار ادیبان تاجیکستان به‌ خصوص شاعران این کشور از جایگاه مهمی برخوردار بوده و از طریق سرودن چنین اشعاری حمایت خود را از ملت مظلوم ولی سربلند فلسطین اعلام داشته‌اند.