Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

پرداخت بیش از 4,053 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اسفند ماه سال 1401

پرداخت بیش از 4,053 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اسفند ماه سال 1401

بانک رفاه کارگران در اسفند ماه سال گذشته بیش از 4,053 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.

پرداخت بیش از 4,053 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اسفند ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن، بانک رفاه کارگران در اسفند ماه سال گذشته در مجموع 2,953 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 4,053 میلیارد ریال پرداخت کرده‌ است.  براساس این گزارش و بر مبنای اطلاعات استخراج شده از سامانه ازدواج بانک مرکزی، تعداد 22,054 متقاضی نیز تا پایان روز چهار‌شنبه 16 فروردین ماه سال جاری در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک رفاه کارگران قرار دارند.  لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در سال گذشته در مجموع 40,699 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 55,646 میلیارد ریال پرداخت کرده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

افزایش تعداد چراغ راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌های شهر اردبیل

ش آوریل 15 , 2023
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اردبیل از برنامه‌ریزی‌ها جهت افزایش تعداد چراغ راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌های شهر اردبیل خبر داد.