Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

کاخ سفید: از عملیات اسرائیل در رفح حمایت نمی‌کنیم؛روشهای جایگزین پیشنهاد داده‌ایم

کاخ سفید: از عملیات اسرائیل در رفح حمایت نمی‌کنیم؛روشهای جایگزین پیشنهاد داده‌ایم

جان کربی: رئیس جمهور و تیمش چندین هفته است که به صراحت گفته اند که ما از یک عملیات زمینی بزرگ در رفح، حمایت نمی کنیم. رئیس‌جمهور این را علناً گفته است، و این موضوع را بارها و صریح به نتانیاهو اعلام کرده است.

کاخ سفید: از عملیات اسرائیل در رفح حمایت نمی‌کنیم؛روشهای جایگزین پیشنهاد داده‌ایم

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

دروازه جهنم، سالی یک‌میلیون مترمکعب بازتر می‌شود

ج مه 10 , 2024
دهانه باتاگایکا در شمال‌شرقی سیبری به خاطر ذوب شدن لایه‌های دائمی یخ (پرمافراست) شکل گرفته و در آستانه ۲۵ سالگی آشکار شدنش، با سرعت یک میلیون مترمکعب در سال گسترش می‌یابد.