Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

موافقت ایران با ایجاد دفتر حفاظت منافع ایران در آلبانی از طریق ترکیه

ش آوریل 22 , 2023
وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای موافقت وزارت امور خارجه با ایجاد دفتر حفاظت منافع ایران در آلبانی را از طریق ترکیه اعلام و از مساعی جمیله این کشور قدردانی کرد.