Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

کیفیت هوای کلانشهر مشهد قایل قبول است

کیفیت هوای کلانشهر مشهد قایل قبول است

کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای قابل قبول با عدد ۷۶ است و شاخص کنونی هوا (یک تا ۲ ساعت گذشته) با عدد ۵۴ هوای قابل قبول را نشان می‌دهد.

کیفیت هوای کلانشهر مشهد قایل قبول است

به گزارش آموزش php از مشهد، کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای قابل قبول با عدد ۷۶ است و شاخص کنونی هوا (یک تا ۲ ساعت گذشته) با عدد ۵۴ هوای قابل قبول را نشان می‌دهد. کیفیت هوا تنها در منطقه سرافرازان در شرایط پاک و در سایر ۲۲ ایستگاه‌ دارای سنجش کیفیت هوا در شرایط قابل قبول است. شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند. پایان پیام/ 

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

از «برجام مرده» تا «برجام زنده» / تغییرات سریع راهبرد آمریکا در قبال ایران

ش ژانویه 7 , 2023
پس از آرام شدن اوضاع داخلی ایران، موضع بازیگران آمریکایی و اروپایی تغییر کرد و مجدد صحبت از برجام و مذاکره به میان آمد.