Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

وزیر کشور: مرز بین‌المللی خسروی یک ظرفیت خوب برای اربعین حسینی است

پ مه 25 , 2023
وزیر کشور گفت: خوشبختانه از سال گذشته امکان تردد زوار از مرز خسروی فراهم شده و یک ظرفیت خوب در حوزه اربعین حسینی ایجاد شده است.