Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

سرپرست شمس آذر: یک امتیاز هم برای تیم نوپای لیگ برتری ارزش دارد چه برسد به 3 امتیاز

س جولای 11 , 2023
سرپرست تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین گفت: یک امتیاز هم برای تیم شمس آذر قزوین که در لیگ برتر نوپا است ارزش دارد چه برسد به اینکه 3 امتیاز از ما کم کنند.