Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

کارآفرینی که از سد تحریم‌ها گذر کرد/ سبز شدن گلخانه به‌جای ویلا؛ آرزوی نخبه کارآفرین/ نشُدها در سایه پشتکار شُد می‌شود

کارآفرینی که از سد تحریم‌ها گذر کرد/ سبز شدن گلخانه به‌جای ویلا؛ آرزوی نخبه کارآفرین/ نشُدها در سایه پشتکار شُد می‌شود

«سعید علیزاده» کارآفرین مازندرانی در حوزه دانش‌بنیان در بخش گل‌و گیاه می‌گوید: از زمانی‌که با علم کشت بافت آشنا شدم برای من مهم نبود که...