Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

بهره‌برداری از 1503 پروژه محرومیت‌زدایی در فارس/ مسئول سازمان بسیج سازندگی: بسیج حلقه وصل امت و امام است

بهره‌برداری از 1503 پروژه محرومیت‌زدایی در فارس/ مسئول سازمان بسیج سازندگی: بسیج حلقه وصل امت و امام است

1503 پروژه محرومیت‌زدایی عمرانی گروه‌های جهادی استان فارس با حضور سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور و سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس به...