Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دادگستری تهران: با رواج‌دهندگان برهنگی مقابله می‌شود/ اختصاص شعب ویژه برای برهم‌زنندگان امنیت روانی در فضای رسانه‌ای

دادگستری تهران: با رواج‌دهندگان برهنگی مقابله می‌شود/ اختصاص شعب ویژه برای برهم‌زنندگان امنیت روانی در فضای رسانه‌ای

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون گریزان و با افرادی که...