Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

هشدار فاضل میبدی در خصوص پیروزی سعید جلیلی در انتخابات: همه روزنه ها بسته می شود/ اگر آراء خاکستری نیایند وضع بدتر می‌شود

هشدار فاضل میبدی در خصوص پیروزی سعید جلیلی در انتخابات: همه روزنه ها بسته می شود/ اگر آراء خاکستری نیایند وضع بدتر می‌شود

 عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: برخی تحریم انتخابات را به عنوان راهکار پیشنهاد می‌کنند، اما من تحریم انتخابات را اساساً قبول...