Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

ایتالیا: تا آنجایی که لازم باشد از اوکراین حمایت می‌کنیم

ش فوریه 4 , 2023
نخست وزیر ایتالیا روز جمعه در دیدار با صدر اعظم آلمان تاکید کرد به حمایت از اوکراین تا آنجایی که لازم باشد ادامه داده خواهد شد.