Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

هشدار اسرای فلسطینی به بن گویر: منتظر جنگ آزادسازی باش!

س فوریه 14 , 2023
شبکه عبری کان با عنوان «پیام تهدید شدیداللحن» خبر داد که اسرای فلسطینی به وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند که آماده مبارزه هستند و چیزی برای از دست دادن ندارند.