Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

چین: جنگ اوکراین به دلیل توسعه ناتو به شرق است

ش فوریه 18 , 2023
نماینده چین در سازمان ملل شامگاه جمعه در سخنانی تاکید کرد که بحران اوکراین اوج درگیری امنیتی در اروپا بوده که به توسعه ناتو به شرق ارتباط دارد.