Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

لیالی: شبهه در نظر رهبری، مانند تحریم است و باید از آن بهره‌مند شد

ش فوریه 25 , 2023
استاد جریان‌شناسی گفت: به تعبیر رهبری شبهه مثل تحریم است. همانطور که تحریم برای توانمندی‌های اقتصادی و توجه به تولید داخل به کار آمد، شبهه‌ این قابلیت را دارد که از آن به عنوان بستر در راستای تحکیم مبانی فکری خود استفاده کنیم.