Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

پخش تصاویر واگن بانوان در مترو مشکل فنی بود/ قطع مانیتورها تا رفع مشکل

س مارس 7 , 2023
مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در خصوص پخش تصاویر واگن بانوان به صورت زنده در سایر واگن ها گفت: مشکل فنی بود و سریعا تلویزیون ها خاموش شد.