Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

صنعا: ملت یمن هرگز آسیب به ذره‌ای از خاک کشورش را نمی‌پذیرد

چ مارس 8 , 2023
رئیس شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد که ملت این کشور هرگز آسیب به یک ذره از خاک سرزمینش یا قطره‌ای از دریای آن را نمی‌پذیرد.