Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

هشدار رئیس رژیم صهیونیستی درباره فروپاشی این رژیم

پ مارس 9 , 2023
در پی تظاهراتهای گسترده اشغالگران علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اصلاحات قضایی در این رژیم، رئیس صهیونیستها گفت که باید از این اصلاحات دست بردارند.