Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

انتشار تصویر جدید زمین از ایستگاه فضایی بین‌المللی

س فوریه 28 , 2023
یک فضانورد نمای زمین را از ایستگاه فضایی بین‌المللی به اشتراک گذاشت درحالی‌که آن را کاملا غیر واقعی خواند.