Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

پرونده مالکیت عرصه ۴۰هکتاری چپکرود جویبار روی میز دادگستری مازندران

چ آوریل 5 , 2023
پرونده ماجرای ادعایی مالکیت زمین ۴۰ هکتاری یک خواهر و برادر در چپکرود جویبار بعد از ۱۵ سال بازگشایی شد و در دست بررسی قرار دارد.