Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

در دنیای کودکانه «آرتین» چه می‌گذرد؟ /پسر ایران، مهمان خبرگزاری فارس شد

چ فوریه 15 , 2023
حادثه تروریستی شاه‌چراغ که رخ داد نگاه مظلومانه «آرتین»؛ کودک مجروح این واقعه دل خیلی‌هایمان را به درد آورد. کمی بعد کنجکاو بودیم بدانیم که حالا کجاست و طفل معصوم چطور با فقدان ناگهانی عزیزانش کنار آمده، حالش خوب است، خنده به چشمان درشت و سیاه پسر مو فرفری و عزیز ایران برگشته یا هنوز […]